Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Fingas Oy
Vallikallionkuja 1
02650 Espoo
Y-tunnus: 2430511-6

2. Rekisteriasiat

Rekisteriasioissa voitte ottaa yhteyttä Fingasiin arkipäivisin klo 8-16.

Markkinointi- ja asiakasrekisteriasioista vastaava henkilö on Antero Kaavi.

3. Rekisterin nimi

Rekisterin nimi: Fingas Oy:n markkinointi- ja asiakasrekisteri.

4. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Fingas Oy:n asiakasyritysten ja potentiaalisten asiakasyritysten yhteyshenkilöistä pidetään rekisteriä asiakassuhteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hallintaan. Rekisteritietoja voidaan käyttää Fingasin ja asiakkaan tai potentiaalisen asiakkaan väliseen markkinointiin (ml. sähköinen suoramarkkinointi) lainsäädännön sallimissa rajoissa sekä asiakkaan kontaktoimiseen tavarantoimituksiin, projekteihin, laskutukseen yms. liittyen.

5. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteriin tallennettava tieto ei sisällä yhteyshenkilöiden henkilökohtaisia tietoja, sikäli kuin ne eivät ole tarpeellisia nykyisen tai mahdollisen asiakassuhteen kannalta taikka identtisiä yrityksen tietojen kanssa.

Rekisteri voi sisältää asiakasyrityksen yhteyshenkilöistä seuraavia tietoja:

Etu- ja sukunimi

Matkapuhelinnumero

Lankapuhelinnumero (työ)

Sähköpostiosoite (työ)

Markkinointiluvat ja -kiellot

Asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten yrityksen laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet  ja yhteydenotot.

Lisäksi rekisteri voi sisältää asiakasyrityksen tai potentiaalisen asiakasyrityksen yhteyshenkilöön liittyviä, ennen mahdollisen asiakassuhteen alkua tai sen aikana kerättäviä tietoja, kuten:

Tietoa tulevista tapahtumista (palaverien ja kokouksien ajankohdat sekä paikat)

Historiatietoa menneistä tapahtumista (yhteydenotto-, tarjous-, palaveri- ja kokoustietoa)

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään asiakassuhteen aikana sekä mahdollisen asiakassuhteen syntymiseksi tehtävän työn aikana. Tietoja voidaan kerätä ja täydentää henkilön suostumuksella (esim. evästeitä käyttämällä), väestörekisteristä sekä muista kolmansien osapuolten rekistereistä.

Tietoja kerätään myös erilaisten markkinointitoimenpiteiden kuten sähköisen suoramarkkinoinnin ja tapahtumien yhteydessä sekä mistä tahansa julkisista lähteistä.

7. Tietojen luovutus

Fingas ei lähtökohtaisesti luovuta rekisteritietoja kolmansille osapuolille. Fingas voi luovuttaa rekisteritietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa esimerkiksi viranomaisen näin vaatiessa. Tietoja voidaan luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille, mikäli Fingas Oy myy tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa.

Tietojen käsittelyn teknisen tai operatiivisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista voi sijaita Fingas Oy:n alihankkijoilla tai toimittajilla ja tietoja saatetaan muuten käsitellä teknisen käyttöyhteyden avulla.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Koko Fingas Oy:n henkilöstöllä ja sen lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin. Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin. Rekisteriä käsitellään suojatun yhteyden kautta.

9. Rekisteritietojen tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa (12 kk) toteutettuna. Rekisteröidyllä on henkilötietolain perusteella tarkastusoikeus hänestä rekisteriin tallennettuihin tietoihin pyytämällä tietojensa tarkastamista omakätisesti allekirjoitetulla asiakirjalla tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisterinpitäjän yhteystiedot ja palveluajat löytyvät tämän selosteen kohdasta 1 ja 2.

10. Henkilötietojen korjaaminen ja poistaminen rekisteristä

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten, puutteellisten, tarpeettomien taikka vanhentuneiden tietojensa korjaamista tai poistamista ilmoittamalla asiasta rekisterinpitäjälle tämän selosteen kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen. Käyttäjän tiedot voidaan poistaa rekisteristä käyttäjän pyynnöstä.

11. Evästeet

Käytämme verkkopalvelussamme evästeitä. Eväste voi olla voimassa joko yksittäisen istunnon ajan tai pidemmän aikaa. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallentuu käyttäjän laitteelle hänen vieraillessaan selaimella verkkopalvelussa. Fingasin verkkopalvelu käyttää evästeitä ja kolmansien osapuolien evästeitä parantamaan ja personoimaan palvelun käyttökokemusta, keräämään tietoa palvelun kävijämääristä ja suosituimmista sisällöistä sekä tunnistamaan usein sivulla vierailevat kävijät.

Voit estää evästeiden tallentamisen muuttamalla selaimen tietoturva-asetuksia. Huomioi kuitenkin, että kaikkia verkkopalveluiden toimintoja ei välttämättä voi käyttää ilman evästeitä.