Mittalaitteet

Mittalaitteet

Kaasun käyttöön oleellisena osana liittyvät erilaiset mittaukset ja näin ollen myös mittalaitteet. Prosessista seurataan erityisesti painetasoa ja virtausmäärää ja tarpeen vaatiessa myös kaasun lämpötilaa.

Painemittarit

Maa- ja nestekaasukäyttöön soveltuu hyvin Marchelin kustannustehokkaat painemittarit mbar ja bar alueille. Haastavampiin kohteisiin, kuten biokaasulle tai hyvin korkeille paineille toimitamme WIKA:n painemittareita.

Marchel – painemittareiden esite,
Painemittarit, Pressure Gauges – Brochure in English
Tutustu Marchelin kotisivuun.

Painelähettimet ja -kytkimet

Painetiedon lähetykseen toimitamme erityisesti WIKA:n lähettimiä ja sekä Kromschröderin että Dungsin painekytkimiä.


Mittalaitteet
Elgas – EQZ turbiinimittari

Virtausmittaus

Kaasun virtausta voidaan mitata mekaanisesti esimerkiksi turbiini-, paljekaasu- ja kiertomäntämittareilla. Lisäksi virtausmittaukseen on esimerkiksi coriolis – ja ultraäänimittalaitteita, joissa ei ole lainkaan liikkuvia osia. Oikean mittarin valintaan vaikuttaa esimerkiksi kaasun laatu, virtauksen suuruus ja painetaso.

Elgasin mittarivalikoimasta löytyy sopiva laite useimpiin tyypillisiin kohteisiin, ja heillä on myös erityisesti biokaasulle tarkoitettu turbiinimittarimalli. Elgas toimittaa myös tilavuuskorjaimia, kun kohteessa tarvitaan paine- ja lämpötilakompensoitu mittaustulos. Valikoimaamme kuuluu myös Elsterin Kromschröder ja Instromet brändin turbiinimittarit, Endress+Hauserin ultraäänimittarit ja useamman valmistajan vaihtoehtoja paljekaasumittareista.

Elgas virtausmittareiden ja tilavuuskorjainten esite,
Virtausmittauksen laitteet, Flow measurement devices – Brochure in English
Tutustu Elgasin kotisivuun.

Kysymyksiä kaasun mittauksiin liittyen? Ota yhteyttä Fingasiin.