Mittalaitteet

Painemittarit

Maa- ja nestekaasukäyttöön soveltuu hyvin Marchelin kustannustehokkaat painemittarit mbar ja bar alueille. Haastavampiin kohteisiin, kuten biokaasulle tai hyvin korkeille paineille toimitamme WIKA:n painemittareita.

Painelähettimet ja -kytkimet

Painetiedon lähetykseen toimitamme erityisesti WIKA:n lähettimiä ja sekä Kromschröderin että Dungsin painekytkimiä.


Virtausmittaus

Kaasun virtausta voidaan mitata mekaanisesti esimerkiksi turbiini-, paljekaasu- ja kiertomäntämittareilla. Lisäksi virtausmittaukseen on esimerkiksi coriolis – ja ultraäänimittalaitteita, joissa ei ole lainkaan liikkuvia osia. Oikean mittarin valintaan vaikuttaa esimerkiksi kaasun laatu, virtauksen suuruus ja painetaso.

Elgasin mittarivalikoimasta löytyy sopiva laite useimpiin tyypillisiin kohteisiin, ja heillä on myös erityisesti biokaasulle tarkoitettu turbiinimittarimalli. Elgas toimittaa myös tilavuuskorjaimia, kun kohteessa tarvitaan paine- ja lämpötilakompensoitu mittaustulos. Valikoimaamme kuuluu myös Elsterin Kromschröder ja Instromet brändin turbiinimittarit, Endress+Hauserin ultraäänimittarit ja useamman valmistajan vaihtoehtoja paljekaasumittareista.

Kysymyksiä kaasun mittauksiin liittyen? Ota yhteyttä Fingasiin.